ภาพบรรยากาศ
กิจกรรมผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาสัมพันธ์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร