กิจกรรมผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาสัมพันธ์
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส
หลานหลวง
 

h